علم از بهر دین پروردن است نه از بهر دنیا خوردن."سعدی"تاريخ : پنجشنبه چهاردهم مهر 1390 | 17:23 | نویسنده : masiha |
تاريخ : چهارشنبه یکم مرداد 1393 | 14:25 | نویسنده : masiha |
تاريخ : چهارشنبه هجدهم تیر 1393 | 13:49 | نویسنده : masiha |
تاريخ : سه شنبه هفدهم تیر 1393 | 13:47 | نویسنده : masiha |
تاريخ : دوشنبه شانزدهم تیر 1393 | 13:47 | نویسنده : masiha |
تاريخ : شنبه هفدهم خرداد 1393 | 18:38 | نویسنده : masiha |
تاريخ : جمعه شانزدهم خرداد 1393 | 18:31 | نویسنده : masiha |
تاريخ : چهارشنبه چهاردهم خرداد 1393 | 18:41 | نویسنده : masiha |

 

اینجا...

دست هر کس را که می گیری برای بلند شدن

آماده می شود برای سوار شدن

دلتنگ کودکی ام ...

یادش به خیر قهر می کردیم تا قیامت

و لحظه ای بعد قیامت می شد.

 تاريخ : شنبه دهم خرداد 1393 | 19:34 | نویسنده : masiha |
 

خدایا خسته ام از فصل سرد گناه و دلتنگ روزهای پاکم...

بارانی بفرست چتر گناهم را دور انداخته ام.تاريخ : جمعه نهم خرداد 1393 | 19:37 | نویسنده : masiha |